Taze Süt / Fresh Milk (2020)

  • Short
  • 3min

Gösterim Tarihi:

28 Mart Pazar 11:00

TR

Emine ve annesi sahip oldukları tek inekten günlük süt ihtiyacını sağmaya çalışır. Ancak dünyadaki koşullar öyle zor bir hal almıştır ki hiçbir şey istenildiği gibi gitmez.

EN

Emine and her mother try to milk their daily milk from their only cow. However, conditions in the world have become so difficult that nothing goes as desired.