Erişilebilirlik Bağlantıları

Örtülü Şehir / The Veiled City

13dk Short 2023

Gösterim Tarihi:

30 Mart Cumartesi 20:30

3 Nisan Çarşamba 11:00

TR

1952 Londra Büyük Sis felaketinden esinlenen spekülatif bir şehir senfonisi. Gerçekliği kurguyla birleştirerek, Örtülü Şehir, sisin günümüz iklim krizi bağlamında anlaşılmasına davet ediyor.

EN

A speculative city symphony inspired by London’s Great Smog of 1952. Merging reality with fiction, The Veiled City invites us to understand the smog in the context of the present-day climate crisis.

İletişim

natalie.cubidesbrady@gmail.com

Ülke

United Kingdom