Erişilebilirlik Bağlantıları

İki Mavi / Two Blue

13dk Short 2024

Gösterim Tarihi:

30 Mart Cumartesi 11:00

TR Hareketli bir gecenin ardından genç bir adam, huzurludur. Ancak gecenin ardında bıraktıkları onu hem iliskilerini, hem de kendi iç dünyasını bir yeniden keşfe zorlar.

EN A young man is at peace after an eventful night. What the night leaves behind forces him to rediscover both his relationships and his inner self.

İletişim topoyan.ege@gmail.com

Director

Mahur Uslu

Ülke

Turkey