Erişilebilirlik Bağlantıları

Ben Süpermarket Değilim / I am not Supermarket

19dk Short 2023

Gösterim Tarihi:

29 Mart Cuma 20:30

2 Nisan Salı 11:00

TR Deneyimli bir süpermarket çalıÎanı olan Saffet, “Gizli MüÎteri” denetimi söylentileri üzerine iÎini kaybetme korkusuyla paranoyaklaÎır, hem iÎ arkadaÎlarını hem de müÎterileri tehdit olarak görmesiyle beraber belirsizlik girdabına kapılır.

EN A supermarket employee Saffet becomes paranoid over “Mystery Shopper” rumors and starts seeing both colleagues and customers as threats, becoming engulfed in whirlpool.

İletişim

ekremcakay@gmail.com

Ülke

Turkey